SẢN PHẨM MẪU
ISHISEIVIETNAM luôn phục vụ khách hàng dựa trên 3 tiêu chí cốt lõi: Quality, Cost, Delivery ISHISEIVIETNAM luôn tin tưởng rằng Chất Lượng Tuyệt Đối chính sự quyết định sống còn của một công ty sản xuất cơ khí chính xác. Vì thế chúng tôi đã thiết lập nên 1 hệ thống kiểm soát chất lượng trong từng công đoạn gia công đến tận công đoạn kiểm soát chất lượng cuối cùng.
Tìm hiểu thêm
SẢN PHẨM MẪU
ISHISEIVIETNAM luôn phục vụ khách hàng dựa trên 3 tiêu chí cốt lõi: Quality, Cost, Delivery ISHISEIVIETNAM luôn tin tưởng rằng Chất Lượng Tuyệt Đối chính sự quyết định sống còn của một công ty sản xuất cơ khí chính xác. Vì thế chúng tôi đã thiết lập nên 1 hệ thống kiểm soát chất lượng trong từng công đoạn gia công đến tận công đoạn kiểm soát chất lượng cuối cùng.
Tìm hiểu thêm
SẢN PHẨM MẪU
ISHISEIVIETNAM luôn phục vụ khách hàng dựa trên 3 tiêu chí cốt lõi: Quality, Cost, Delivery ISHISEIVIETNAM luôn tin tưởng rằng Chất Lượng Tuyệt Đối chính sự quyết định sống còn của một công ty sản xuất cơ khí chính xác. Vì thế chúng tôi đã thiết lập nên 1 hệ thống kiểm soát chất lượng trong từng công đoạn gia công đến tận công đoạn kiểm soát chất lượng cuối cùng.
Tìm hiểu thêm
SẢN PHẨM MẪU
ISHISEIVIETNAM luôn phục vụ khách hàng dựa trên 3 tiêu chí cốt lõi: Quality, Cost, Delivery ISHISEIVIETNAM luôn tin tưởng rằng Chất Lượng Tuyệt Đối chính sự quyết định sống còn của một công ty sản xuất cơ khí chính xác. Vì thế chúng tôi đã thiết lập nên 1 hệ thống kiểm soát chất lượng trong từng công đoạn gia công đến tận công đoạn kiểm soát chất lượng cuối cùng.
Tìm hiểu thêm
SẢN PHẨM MẪU
ISHISEIVIETNAM luôn phục vụ khách hàng dựa trên 3 tiêu chí cốt lõi: Quality, Cost, Delivery ISHISEIVIETNAM luôn tin tưởng rằng Chất Lượng Tuyệt Đối chính sự quyết định sống còn của một công ty sản xuất cơ khí chính xác. Vì thế chúng tôi đã thiết lập nên 1 hệ thống kiểm soát chất lượng trong từng công đoạn gia công đến tận công đoạn kiểm soát chất lượng cuối cùng.
Tìm hiểu thêm
SẢN PHẨM MẪU
ISHISEIVIETNAM luôn phục vụ khách hàng dựa trên 3 tiêu chí cốt lõi: Quality, Cost, Delivery ISHISEIVIETNAM luôn tin tưởng rằng Chất Lượng Tuyệt Đối chính sự quyết định sống còn của một công ty sản xuất cơ khí chính xác. Vì thế chúng tôi đã thiết lập nên 1 hệ thống kiểm soát chất lượng trong từng công đoạn gia công đến tận công đoạn kiểm soát chất lượng cuối cùng.
Tìm hiểu thêm
Previous
Next

SẢN PHẨM MẪU ISHISEI VN

Taper and twist profile

Taper and twist profile processing on 4-wire cutting machine, precision ± 0.005mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

LOGO ISHISEI VIETNAM

LOGO ISHISEI VIETNAM processing Taper profile on 4-wire cutting machine , precision ± 0.005mm

Material : SKD11 , HRC 60-62

Material : SKD11 , HRC 60-62 Finishing details after heat treatment ( cnc milling, grinding , cutting wire ) achieving flatness, perpendicular, parallel, symmetry ± 0.003mm
Finishing details after heat treatment ( cnc turning, round grinding , cnc milling ) , precision ± 0.005mm
Processing and assembly of micro-assemblies with an precision ± 0.01mm.

Precision manufacturing tool with movable mechanism , precision ± 0.01mm

Processing Smartphone inspection jigs on cnc milling machines , precision ± 0.01mm.

Processing parts of cast aluminum on cnc machines , precision , concentricity ± 0.03mm

Textured weld standards, and high bonded