ISHISEI VIET NAM COMPANY LDT, co
Established in 2011, ISHISEI VIET NAM is a company with 100% investment capital from Japan. Specialist in machining mechanical components, high-precision jigs. ISHISEI VIET NAM is fully equipped with equipment: CNC Milling Machine, CNC Lathe, Round Grinding, Flat Grinding, Wire Cutting Machine, ...
Tìm hiểu thêm
ISHISEI VIET NAM COMPANY LDT, co
Được Thành Lập từ năm 2011, ISHISEI VIET NAM là công ty có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản. Chuyên gia công các linh kiện cơ khí, đồ gá có độ chính xác cao. ISHISEI VIET NAM trang bị đầy đủ các trang thiết bị: Máy Phay CNC, Tiện CNC, Mài tròn, Mài Phẳng, Máy Cắt Dây,...
Tìm hiểu thêm
CÔNG TY ISHISEI VIỆT NAM
Được Thành Lập từ năm 2011, ISHISEI VIET NAM là công ty có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản. Chuyên gia công các linh kiện cơ khí, đồ gá có độ chính xác cao. ISHISEI VIET NAM trang bị đầy đủ các trang thiết bị: Máy Phay CNC, Tiện CNC, Mài tròn, Mài Phẳng, Máy Cắt Dây,...
Tìm hiểu thêm
CÔNG TY ISHISEI VIỆT NAM
Được Thành Lập từ năm 2011, ISHISEI VIET NAM là công ty có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản. Chuyên gia công các linh kiện cơ khí, đồ gá có độ chính xác cao. ISHISEI VIET NAM trang bị đầy đủ các trang thiết bị: Máy Phay CNC, Tiện CNC, Mài tròn, Mài Phẳng, Máy Cắt Dây,...
Tìm hiểu thêm
CÔNG TY ISHISEI VIỆT NAM
Được Thành Lập từ năm 2011, ISHISEI VIET NAM là công ty có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản. Chuyên gia công các linh kiện cơ khí, đồ gá có độ chính xác cao. ISHISEI VIET NAM trang bị đầy đủ các trang thiết bị: Máy Phay CNC, Tiện CNC, Mài tròn, Mài Phẳng, Máy Cắt Dây,...
Tìm hiểu thêm
Previous
Next

VIDEO GIỚI THIỆU ISHISEI VN

Established in 2011, ISHISEI VIET NAM is a company with 100% investment capital from Japan. Specialist in machining mechanical components, high-precision jigs. ISHISEI VIET NAM is fully equipped with equipment: CNC Milling Machine, CNC Lathe, Round Grinding, Flat Grinding, Wire Cutting Machine, …

PROFILE ISHISEI VN

Company Name ISHISEI VIET NAM CO.,LTD
General Director Mr. SUGIURA MAKOTO – Email: mkt.sgur01@ishisei.co.jp
WHAT WE DO Electromechanical precision parts processing / Ultra-fine precision parts processing / Prototype parts processing / Jigs and tools design and production
Factory 1 Lot EB3,Str.19, Hiep Phuoc Industrial Park, Hiep Phuoc com., Nha Be Dist
Factory 1 KM 32 HIGHWAY 51, LONG THANH, DONG NAI PROVINCE, VIETNAM
TEL +84-28-3780 1255
FAX +84-28-3780 1256
Mr.Mải Mobile: (+84) 977 064 187 / Email: info@ishisei.vn / Website: www.ishisei.vn