TRƯỞNG NHÓM QA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng, cải tiến các tiêu chuẩn kiểm tra (Kiểm tra nguyên liệu đầu vào, kiểm tra chất lượng đầu ra của sản phẩm, đóng gói, bảo quản sản phẩm….vv) nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay khách hàng. Chịu trách...

Nhân viên QA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu đưa ra các đối sách và biện pháp để giải quyết các vấn đề về chất lượng sản phẩm; Thực hiện các công việc kiểm tra các công đoạn trong công ty và đánh giá sản phẩm; Xây dựng và theo dõi các bảng ghi chép sản phẩm và quy trình quản lý chất...

Trợ lý quản đốc sản xuất (Đồng Nai)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trợ lý quản đốc xưởng.  Nhập liệu, báo cáo sản lượng, năng suất. Thực hiện các thủ tục nhập xuất sản phẩm, nguyên vật liệu, vật tư. Cập nhật, báo cáo tiến độ sản xuất. Đóng gói sản phẩm. Và các công việc liên quan.. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Sử dụng thành thạo...